top of page
  • Фото автораTaras Pidodvirniy

Відсотки по кредитному договору. Порядок зміни відсоткової ставки

Оновлено: 18 лист. 2022 р.

Вітаю вас шановні відвідувачі нашого ресурсу.

Сьогодні пропоную поговорити про відсотки, що нараховуються банками, мікрофінансовими компаніями (МФО) при укладенні кредитного договору.

Розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Як я вже зазначав у цій публікації, банк або мікрофінансова компанія (МФО) можуть встановлювати будь-який розмір відсотків та їх розмір, поки що, нічим не обмежено.

Отже, чинним законодавством встановлено два типи відсоткових ставок за кредитними договорами: це фіксована відсоткова ставка або змінювана.


Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитодавцем в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитодавця змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитодавець самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов’язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов’язаний письмово повідомити позичальника, а в разі збільшення процентної ставки - поручителя та інших зобов’язаних за договором осіб про зміну процентної ставки протягом 15 календарних днів, що настають за днем, з якого застосовується нова ставка.

У разі незгоди позичальника із збільшенням процентної ставки позичальник зобов’язаний погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення про збільшення процентної ставки. З дня погашення заборгованості за кредитним договором у повному обсязі зобов’язання сторін за таким договором припиняються. При цьому до моменту повного погашення заборгованості, але не більше 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки, застосовується попередній розмір процентної ставки.

Якщо із фіксованою процентною ставкою за кредитним договором все зрозуміло, то застосування банком, мікрофінансовою компанією (МФО) змінюваної відсоткової ставки дає позичальнику простір для маневру.

По-перше, за весь час, який я займаюсь захистом боржників у судах по кредитних спорах не було жодного випадку, коли б банк, мікрофінансова компанія (МФО) належним чином повідомляла позичальника про намір змінити відсоткову ставку. Все обмежувалось СМС-інформуванням, що є неналежним повідомленням, та таке повідомлення майже не можливо довести в судовому порядку.

По друге, як я вже зазначав тут, кредитор майже постійно ігнорую вимоги Закону України “Про споживче кредитування”.

Мова йде про зміни внесені до чинного законодавства на період карантину (а він досі діє в Україні).

Вказаними змінами передбачено, що у разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення. В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором. Забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 Цивільного кодексу України, у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання зобов’язань зі сплати платежів).

Отже, якщо ви отримали кредитні кошти, припустимо, із пільговою відсотковою ставку 0,01% за день, строком на 30 днів. Своєчасно не сплатили кредитну заборгованість.

Кредитор не має права застосовувати змінювану відсоткову ставку передбачену кредитним договором та збільшувати її розмір, наприклад до 3% в день, оскільки в кредитних договорах чітко передбачено, що така зміна відсоткової ставки можлива лише за умови порушення споживачем вимог договору, а отже й таку зміну відсоткової ставки можна розцінювати як відповідальність за порушення умов кредитного договору, та це прямо суперечить вищенаведеній нормі Закону України “Про споживче кредитування”.


Порада позичальникам, у випадку перемовин із банком, мікрофінансовою компанією (МФО) щодо погашення кредитної заборгованості, або у випадку коли банк, мікрофінансова компанія (МФО) звернулась із позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором — обов'язково перевіряйте період за який кредитором було нараховані відсотки та в якому розмірі.


Звернувшись до нас, Ви зможете отримати професійну юридичну консультацію та допомогу юриста за прийнятною ціною та по всій території України.

Komentar


bottom of page