top of page
 • Фото автораTaras Pidodvirniy

Реструктуризація заборгованості. Банкрутство фізичної особи.

Вітаю вас шановні відвідувачі нашого ресурсу.

Сьогодні пропоную поговорити про одну зі стадій банкрутства фізичної особи, а саме реструктуризації боргів.

План реструктуризації боргів залежить від наявності офіційного доходу та майна, яке можна реалізувати в рахунок погашення заборгованості та розробляється з метою відновлення платоспроможності боржника.

У плані реструктуризації зазначаються:

 1. обставини, які спричинили неплатоспроможність;

 2. інформація про визнані судом вимоги кредиторів із зазначенням їх розміру та черговості задоволення;

 3. інформація про майновий стан боржника за результатами проведених заходів з виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації);

 4. інформація про всі доходи боржника, у т.ч. доходи, які боржник розраховує отримати протягом процедури реструктуризації боргів;

 5. розмір суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів;

 6. вимоги кредиторів до боржника, які будуть прощені (списані) у разі виконання плану;

 7. розмір суми, яка щомісяця залишатиметься боржнику на задоволення побутових потреб (не менше прожиткового мінімуму на боржника та на кожну особу, яка перебуває на його утриманні).

План реструктуризації боргів може містити положення про:

 1. реалізацію в процедурі реструктуризації боргів частини майна боржника, у т.ч. того, що є предметом забезпечення, черговість, строки реалізації такого майна та кошти, які планується отримати від його реалізації;

 2. зміну способу та порядку виконання зобов’язань, у т.ч. розміру та строків погашення боргів;

 3. відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини;

 4. виконання зобов’язань боржника третіми особами, зокрема шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших правочинів згідно з цивільним законодавством;

 5. інші заходи, спрямовані на покращення майнового стану боржника та задоволення вимог кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування тощо).

Задоволення вимог кредиторів здійснюється арбітражним керуючим пропорційно за рахунок коштів, отриманих від виконання плану реструктуризації боргів, у черговості, визначеній Кодексом. У разі реалізації в процедурі реструктуризації боргів майна боржника, яке є предметом забезпечення, план реструктуризації має передбачати позачергове задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які таке майно забезпечує. Кошти, що залишилися після реалізації майна боржника, яке є предметом забезпечення, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів згідно з затвердженим судом планом реструктуризації боргів у черговості, визначеній Кодексом.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у плані реструктуризації боргів боржника як поручитель (гарант), має право брати участь в обговоренні умов такої реструктуризації.

Строк виконання плану реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність не може перевищувати 5 років. У разі погашення боргів за кредитами, отриманими боржником на придбання житла, строк виконання плану не може перевищувати 10 років. За вмотивованим клопотанням боржника та за умови погашення понад 80% вимог кредиторів господарський суд може продовжити строк виконання плану понад граничний строк.

Не підлягають реструктуризації борги боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати єдиного внеску та інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. План реструктуризації затверджується господарським судом лише після повного погашення таких боргів (якщо така заборгованість існує). Податковий борг, що виник протягом 3 років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації.

Як відбувається затвердження плану реструктуризації?

Керуючий реструктуризацією протягом 3 днів з дня схвалення зборами кредиторів погодженого з боржником плану реструктуризації боргів подає до господарського суду заяву про затвердження плану, до якої додаються сам план, протокол засідання зборів кредиторів, письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану (за наявності).

Заява має бути розглянута судом протягом 10 днів з дня її отримання. Про дату розгляду суд повідомляє боржника, кредиторів, керуючого реструктуризацією, а також третіх осіб, якщо план реструктуризації передбачає виконання зобов’язань боржника такими особами. Господарський суд заслуховує кожного присутнього на засіданні кредитора, який має заперечення щодо плану. Явка кредиторів, які не брали участі в голосуванні чи проголосували проти схвалення плану реструктуризації боргів, а також третіх осіб, якщо план реструктуризації передбачає виконання зобов’язань боржника такими особами, обов’язкова. У разі відсутності зазначених кредиторів суд призначає нове засідання для затвердження плану. Повторна неявка в судове засідання таких кредиторів не перешкоджає розгляду справи. Неявка в судове засідання належно повідомлених про таке засідання боржника, кредиторів, які схвалили план реструктуризації боргів, або керуючого реструктуризацією не перешкоджає розгляду справи.

Господарський суд зобов’язаний затвердити план реструктуризації боргів боржника, якщо такий план схвалений кредиторами та боржником.

За вмотивованим клопотанням боржника чи кредитора суд має право змінити план погашення боргів у частині збільшення чи зменшення строку його виконання або розміру суми, яка щомісяця буде виділятися для погашення вимог кредиторів, чи суми, яка щомісяця залишається боржнику на задоволення побутових потреб (не менше розміру, встановленого ст. 124 Кодексу).

Якщо протягом 3 місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

План реструктуризації боргів набирає чинності з дня його затвердження судом і є обов’язковим для боржника та кредиторів. З дня затвердження плану судом вимоги, включені до такого плану, можуть бути задоволені лише у порядку і спосіб, визначені у плані. Протягом дії плану реструктуризації боргів боржник повинен повідомляти кредиторів, включених до плану, про істотні зміни у своєму майновому стані, а також про отримання позик і кредитів, у т.ч. придбання товарів у кредит, повідомляти інші сторони перед укладенням таких договорів про введення щодо нього процедури реструктуризації боргів.

З дня затвердження плану реструктуризації боргів боржник починає погашення вимог кредиторів згідно з умовами такого плану. Затвердження господарським судом плану реструктуризації боргів може бути підставою для переукладення цивільно-правових договорів боржника з новими умовами їх виконання.

У разі порушення боржником плану реструктуризації боргів кредитори, вимоги яких включені до такого плану, мають право звернутися до господарського суду з клопотанням про закриття провадження у справі або про введення процедури погашення боргів боржника. У разі задоволення судом одного з таких клопотань вимоги кредиторів, які мали бути прощені (списані) на умовах плану реструктуризації боргів, відновлюються в повному обсязі.

Не пізніше 5 днів після закінчення строку виконання плану реструктуризації боргів, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури реструктуризації боржник зобов’язаний надати суду та кредиторам, включеним до плану, звіт про його виконання. До звіту додаються докази задоволення вимог кредиторів згідно з планом.

Господарський суд у 5-денний строк після отримання звіту про виконання плану реструктуризації боргів боржника, але не пізніше 10 днів після закінчення строку виконання такого плану призначає судове засідання для розгляду звіту. У цьому судовому засіданні кредитори можуть висловити свої скарги на дії боржника щодо виконання плану реструктуризації боргів. За результатами розгляду звіту, а також скарг кредиторів господарський суд постановляє одне з таких рішень: 1) про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів; 2) про невиконання боржником плану реструктуризації боргів, визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів.


Отже, давайте підсумуємо кому може підійти реструктуризація заборгованості під час банкрутства фізичної особи?

На мою думку, такий засіб позбавлення від кредитного навантаження підходить фізичним особам, які брали кредит на придбання нерухомого майна (іпотечний кретид).

Затвердження плану реструктуризації допоможе позичальнику залишити за собою нерухоме майно, та розбити заборгованість на 10 років, а за вмотивованим клопотанням такий період можливо зробити ще більшим.

Звичайно реалізація такого плану залежить від рівня офіційного доходу позичальника, а отже, при прийнятті рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи необхідно заздалегідь подбати про офіційне працевлаштування із достатнім рівнем офіційної заробітної плати.

Звернувшись до нас, Ви зможете отримати професійну юридичну консультацію та допомогу юриста за прийнятною ціною та по всій території України.

Comments


bottom of page