top of page
  • Фото автораTaras Pidodvirniy

Суд з ПриватБанком, Абанком,Універсалбанком (МоноБанк) та іншими

Оновлено: 4 груд. 2022 р.

Вітаю вас шановні відвідувачі нашого ресурсу.


Сьогодні пропоную поговорити про основні "лайфхаки" які може використовувати позичальник, у випадку звернення до суду із позовом про стягнення заборгованості від ПриватБанку, Абанку, УніверслаБанку(Монобанк) та інших.


І так, розпочнемо.


По-перше: всі вище перелічені банки (ПриватБанк, Абанк, УніверслаБанк (Монобанк)) звернувшись до суду із позовом про стягнення заборгованості, як доказ укладення між позичальником та банком кредитного договору, до позовних заяв, додають так звану Анкету-Заявку, на підставі якої стверджують, що між банком та позичальником погоджено істотні умови кредитного договору.

Виглядає вона наступним чином:

ПриватБанк

УніверсалБанк(МоноБанк)Отже, якщо Банк стверджує, що позичальник уклав з ним кредитний договір у вигляді анкети-заявки про приєднання до умов та правил банківського обслуговування, раджу всім використовувати позиції Верховного суду викладені ним у постановах від 11.03.2015 №43098344( справа №6-16цс15) та від 12.03.2017(справа №6-2320цс16), та постанову Великої палати Верховного суду у справі №342/180/17 від 03 липня 2019 р.

У вказаних постановах, Верховним судом зроблено наступний висновок: "Велика Палата Верховного Суду вважає, що Витяг з Тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна» «Універсальна, 30 днів пільгового періоду» та Витяг з Умов та правил надання банківських послуг в ПриватБанку ресурс: Архів Умов та правил надання банківських послуг розміщені на сайті: https://privatbank.ua/terms/, які містяться в матеріалах даної справи не визнаються відповідачкою та не містять її підпису, тому їх не можна розцінювати як частину кредитного договору, укладеного між сторонами 18 лютого 2011 року шляхом підписання заяви-анкети. Отже відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення термінів виконання договірних зобов`язань."


Отже, підсумуємо. Якщо банк подав до суду позовну заяву про стягнення заборгованості, та аргументує укладення кредитного договору підписанням вами анкети-заявки про приєднання до умов та правил банківського обслуговування, вказані аргументи "розбиваються" позицією Верховного суду, яка, станом на 18.11.2022 року є незмінною.


Єдине виключення із цього правила, з яким Ви можете зустрітись, це суди з УніверсалБанком (МоноБанк).

Як вбачається з матеріалів судових справ, банк стверджує, що особливістю проекту monobank є здійснення банківського обслуговування дистанційно за допомогою використання клієнтами банку мобільного додатку. Видача картки здійснюється після попередньої ідентифікації клієнта спеціалістами банку, після чого активація картки та її використання здійснюється клієнтом онлайн. Згідно анкети-заяви, усі повідомлення, угоди, листи, підписання договорів здійснюється клієнтом банку онлайн за допомогою електронного цифрового підпису, здійсненого із генерації ключової пари з особистим ключем та відповідним йому відкритим ключем, який використовувався для накладення електронного цифрового підпису, який є аналогом електронного цифрового підпису.

Таким чином, банк стверджує, що відповідач, використовуючи додаток, за допомогою використання аналогу власноручного підпису погоджує всі Умови та Правила надання банком послуг, повідомляється про будь-які зміни до умов надання кредиту, тарифів банку тощо.

Отже, УніверсалБанк (МоноБанк) свтерджує, що ним генерується електронний цифровий підпис, яким, позичальник, нібито підписує умови та правила банківського обслуговування. І деякі суди приймають це як аргумент, на підставі якого зазначають у своїх рішеннях про нібито погодження між сторонами умов кредитного договору, і на цій підставі задовольняють позовні вимоги банку.

Але, тут є один нюанс.

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про електронні довірчі послуги”: Електронні довірчі послуги надаються, як правило, на договірних засадах надавачами електронних довірчих послуг.

До складу електронних довірчих послуг входять:

створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;

формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;

формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;

формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;

реєстрована електронна доставка;

зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Згідно із п. 23. ч.1 ст. 1 Закону України “Про електронні довірчі послуги”: кваліфікований надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого списку .

Як вбачається із матеріалів судових справ, Банком не надається жодного доказу, що свідчив би про внесення його до Довірчого списку, та можливість АТ “УніверсалБанк” генерувати електронний цифровий підпис.

Більш того, перейшовши за посиланням https://czo.gov.ua/ca-registry, та ознайомившись із переліком “Кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг” ми бачимо, що АТ “УніверсалБанк” відсутній у даному переліку, отже й не має законних підстав для генерації електронного цифрового підпису, а тому твердження Банку, що Банк і Позичальник узгодили істотні умови кредитного договору не відповідає фактичним обставинам справи.

Зазначено позицію мені вдалося довести та переконати навіть такий "ангажований" УніверсалБанком суд, як Вінницький апеляційний суд, у справі № 136/1395/21. Так, суд ознайомившись із аргументами сторін, зазначив у своїй постанові наступне: "Відповідно до ст.35Закону України «Про електронні довірчі послуги» центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на своєму офіційному веб-сайті Довірчий список, в якому міститься інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають.

Довірчий список повинен впроваджуватися, підтримуватися в актуальному стані та публікуватися в безпечному режимі з обов`язковим додаванням електронної печатки центрального засвідчувального органу у вигляді, придатному для автоматичної обробки.

Інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою. Обов`язкові вимоги до Довірчого списку встановлюються Кабінетом Міністрів України. Порядок ведення Довірчого списку затверджується головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.

Як слідує з відомостей електронного реєстру чинних блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів, АТ «Універсал Банк» не входить до Довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Отже, доводи апеляційної скарги про надання відповідачці банківських послуг із застосуванням електронного цифрового підпису є безпідставними."

Отже, всі аргументи УніверсалБанку (Монобанку) розбиваються зазначеням у відзові на позов простого посилання на Довірчий список осіб, що мають право генерувати електронний цифровий підпис. Або, за бажанням, можете направити до суду, належним чином завірений, витяг із цього списку, як додаток до свого відзову на позов.

Таким чином, нами з'ясовано, які аргументи може використовувати позичальник, для того, щоб довести у суді, що між ним та банком не було укладено кредитного договору.


По-друге: тепер перейдемо до доказів, якими банки доводять отримання позичальником кредитних коштів.

ПриватБанк направляє до суду розрахунок заборгованості, та "виписку по рахунку".

УніверсалБанк (Монобанк) - ситуативно. Інколи, діє як і ПриватБанк, а інколи направляє лише розрахунок заборгованості.

Абанк - лише розрахунок заборгованості.

Згідно із ст. 1046 ЦКУ, за договором позики одна сторона (позикодавець) переда